Rozhovor s ředitelem Centra současného umění EPO1 na platformě ART

Letos v květnu se na východním okraji Trutnova otevřela galerie současného umění EPO1. Stojí za ní sběratelé umění, manželé Kasperovi. Sbírka vznikající v režii EPO1 se zaměřuje na sochy současných autorů. „Jako jeden ze zásadních momentů EPO1 považuji skutečnost, že zde budou vznikat sochařská díla díky zázemí výrobních podniků firmy Kasper a jejich odborníků,“ říká ředitel galerie Jan Kunze.

Link zde